Veiligheidsbeleid

Sociale en fysieke veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid zijn aspecten die we als groep hoog in het vaandel hebben staan. Op die manier willen we opkomsten hebben en een groep zijn waar iedereen welkom is, in hun waarde wordt gelaten en gestimuleerd wordt zich te ontwikkelen. Hiermee sluiten we ook aan op de doelstelling en de missie van Scouting Nederland als geheel:

'Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.'

Bijdragen aan deze doelstelling en de veiligheid zit verweven in alle groepsactiviteiten maar zijn we ook aan het formaliseren zodat alle leden, hun eventuele ouders en verzorgers, leiding, bestuur en andere vrijwilligers hier houvast aan hebben.

We hebben een vertrouwenspersoon. Dit is Albert van der Zalm. Hij is vader van twee leden en helpt actief op de groep waaronder al jarenlang het botentransport. Hij vervult deze rol als vertrouwenspersoon voor 8 schoolbesturen waaronder in totaal 150 scholen vallen. Je kan hem bellen op +31 6 23814297 en mailen op info@albertvanderzalm.nl. Albert kan je benaderen als je 'bijzondere' zaken ziet in gedrag van leden en leiding onderling en naar elkaar.

We stellen het op prijs als je dit rechtstreeks meldt bij de leiding. Als je er op die manier niet uitkomt of om wat voor reden dan ook, mag je dit altijd ook meteen bij Albert melden. Dergelijke meldingen helpen ons om misverstanden op te lossen en leden en leiding te helpen bij hun aandeel in de sociale veiligheid. 

Albert van der Zalm - Vertrouwenspersoon

Aannamebeleid vrijwilligers

We stellen geen zware eisen zoals lange ervaring met scouting aan de vrijwilligers zoals de leiding, het bestuur e.d. Het belangrijkste is enthousiasme om bij te dragen aan de groep en aan leuke opkomsten: alle scoutingvaardigheden leren we iedereen graag aan. Voor vrijwilligers die op vaste basis werkzaamheden uitvoeren voor de vereniging geldt wel als voorwaarde dat ze een VOG hebben. Die VOG moet voldoen aan het beleid dat Scouting Nederland hiervoor hanteert. Voor personen die een keertje meehelpen op de vereniging geldt dat ze hierbij begeleid worden door vaste vrijwilligers.

Gedragscode

Voor de opkomsten hanteren we de gedragscode van Scouting Nederland. Deze regels zijn nogal vanzelfsprekend maar door deze formeel te adopteren, geven we iedereen helderheid wat we zien als acceptabel en onacceptabel gedrag. Om dit verder met zijn allen uit te werken maken we gebruik van de aanpak die Scouting Nederland hiervoor aanbiedt.

Fysieke veiligheid

Ook de fysieke veiligheid gaan we verder formaliseren met een zeil-opleidingsprogramma en een handboek voor veiligheid in de boten. In de praktijk is daar volopaandacht voor: leden blijven bij elkaar in groepjes, er is tenminste altijd twee leiding bij een opkomst per speltak, leden en leiding worden gestimuleerd EHBO-diploma's te halen en leden en leiding worden gestimuleerd om formele zeildiploma's te halen.