HWS BvP en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

HWS BvP en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 10 november 2020 is wetsvoorstel ‘Bestuur en en toezicht rechtspersonen’ aangenomen met een overgangsperiode van maximaal 5 jaar. Dit heeft ook gevolgen voor de Haagse Waterscouts Baron van Pallandtgroep. Op deze pagina leggen we uit wat de belangrijkste wijzigingen zijn, hoe we daar al aan voldoen en wat nog gaan regelen.

 

Belangrijkste wijziging

De belangrijkste wijziging is in feite dat het bestuur bij wanbeleid persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. In de wet worden eisen gesteld aan taakstelling van en besluitvorming door het bestuur. Dat zijn logisch eisen voor het zorgvuldig besturen van de groep en veel is al geregeld. De reden is dat bij diverse verenigingen het financieel beleid niet goed geregeld was waardoor zelfs het voortbestaan van die verenigingen bedreigde.

 

Aanpassing statuten

De HWS BvP heeft uiteraard statuten. Deze moeten iets worden aangepast. Dit heeft betrekking op extra eisen voor de financiën zoals de financiële mandatering, de boekhouding, het jaarverslag en het bewaren van de financiële stukken. Ook moeten we een bepaling opnemen hoe we omgaan met de situatie als een bestuurslid structureel verstek laat gaan en hoe de stemrechten zijn verdeeld binnen het bestuur en in de groepsraad. Tot slot moeten taakverdeling bij het stemmen over besluiten aanpassen.

 

Kascommissie

De taken in het bestuur en de omgang met het geld is netjes geregeld bij de groep. Een nieuwe eis is het instellen van een kascommissie die controleert of de uitgaven verantwoord zijn. De bedoeling is voorkomen dat mensen jarenlang ongemerkt een greep in de kas doen. Deze kascommissie moeten we oprichten en hier mogen geen bestuursleden in plaats nemen ten behoeve van de onafhankelijkheid.

 

Beleid voor veiligheid en integriteit

Altijd al is veiligheid tijdens de opkomsten een centraal thema. We gaan naar buiten, het water op en maken kampvuren en dus moet je veel aandacht besteden aan veiligheid. Recent hebben we hier nog extra aandacht aan geschonken en onder meer een vertrouwenspersoon aangesteld en zijn alle VOGs weer actueel gemaakt. Dit kan je lezen op deze pagina.

 

Formaliseren bestuur

Het bestuur overlegt circa 8 keer per jaar. Hierbij bespreken we alle lopende zaken, kijken naar de toekomst, de financiële aspecten en allerlei zaken over de opkomsten, kampen en de boten. Hiervan worden notulen gemaakt.

Daarnaast komt de groepsraad twee keer per jaar bij elkaar. Onderdeel van groepsraad zijn naast het bestuur ook een vertegenwoordiging van de leiding en van de ouders. Tijdens de groepsraad worden belangrijke besluiten genomen over het beleid, de financiën etc.

Dit is dus al goed geregeld maar een aantal zaken moet nog iets strakker worden uitgevoerd en ook aantoonbaar worden gemaakt. We doen veel maar kunnen het niet altijd laten zien. Wat met name gaat veranderen is dat standaard op de agenda een aantal verplichte items komt en dat die ook weer terugkomen in de notulen.