Contributie

De contributie voor de waterwelpen bedraagt € 60,- per kwartaal. Voor junioren en senioren € 75,- per kwartaal. Voor elk nieuw lid wordt er eenmalig € 25,- inschrijfgeld gerekend. Hiervan worden o.m. de badges en gebruik van reddingsvest betaald.

De contributie dient vooraf per kwartaal te worden voldaan op ING rekening NL 07 INGB 0000 616232 t.n.v. St. HWS Baron van Pallandtgroep te Scheveningen. Naast contributie wordt een bijdrage gevraagd de weekenden en het zomerkamp. Voor opzeggingen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

Voor junioren en senioren zijn de Kaagweekenden CWO-theoriecursussen en -zeilexamens bij de contributie inbegrepen.